Handvest over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Door het invullen van het formulier op deze site gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens en geeft u toestemming aan de HESTIOM-groep, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken in hun database, namelijk, uw achternaam, voornaam, persoonlijk adres, telefoonnummer, opleiding, beroepservaring, diploma’s, onderscheidingen, feedback ’s van sollicitatiegesprekken etc. en meer in het algemeen, alle informatie en persoonlijke gegevens die u spontaan deelt in het kader van uw sollicitatie. 

De HESTIOM-groep laat u weten dat hij ook uw profile kan verrijken met informatie over u, namelijk, verzamelde informatie (i) tijdens hun gesprekken met u, of ze nu geschreven, telefonisch of fysiek zijn en (ii) vanaf de professionele sociale media of vanaf alle bronnen van openbare informatie, wanneer deze nuttig zijn voor het beheer van uw sollicitatie. 

Deze informatie is het onderwerp van een computerverwerking bedoeld voor het beheer van uw sollicitatie. Uw gegevens kunnen ook geïntegreerd worden in een database met alle Cv’s, die indien van toepassing, de mogelijkheid geeft aan de HESTIOM-groep om u andere aanbiedingen voor te stellen. 

Om de externe en interne rekrutering te vergemakkelijken, neemt de HESTIOM-groep toevlucht tot de software DigitalRecruiters, gepubliceerd door het bedrijf BANKESS, wat de mogelijkheid geeft om werkaanbiedingen te verspreiden, en sollicitaties te verzamelen en te beheren. 

De HESTIOM-groep handelt in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor verwerking van de gecommuniceerde persoonlijke gegevens en BANKESS handelt in de hoedanigheid van onderaannemer.

In rekening houdend met de doelstelling, bestaande uit de verwerking van de persoonlijke gegevens van de kandidaten die voldoen aan de werkaanbiedingen en het integreren van gegevens betreffende de kandidaten die in de database van alle CV ’s van het bedrijf zijn. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de voortzetting van de legitieme belangen van de HESTIOM-groep, namelijk het beheer van het rekruteringsproces, evenals de uitvoering van precontractuele maatregelen die kunnen bestaan tussen de HESTIOM-groep en de kandidaten die voldoen aan hun werkaanbiedingen.   

Deze gegevens worden gehost in Frankrijk en zullen worden doorgegeven aan de verantwoordelijke van de rekrutering in de HESTIOM-groep zodat zij in staat zijn om uw sollicitatie te bestuderen. 

De antwoorden die overeenkomen met de vakjes met een asterisk zijn verplicht en het niet beantwoorden zal waarschijnlijk de follow-up van uw sollicitatie compromitteren. In de andere gevallen zijn deze facultatief en zonder consequenties voor de bestudering van uw dossier. 

Bij het aanvaarden van de voorwaarden van dit handvest, geeft u toestemming aan de HESTIOM-groep om uw persoonlijke gegevens te communiceren, indien van toepassing, aan andere bedrijven van de groep, allemaal gevestigd in de Europese Unie, voor de behoeften van het beheer van uw sollicitatie en de verrijking van hun database met alle CV ‘s. 

De persoonlijke gegevens van de kandidaten extern van het bedrijf zullen bewaard worden voor een periode van maximum 2 jaar na de laatste communicatie met onze rekruteringservice. De definitie van laatste communicatie wordt begrepen als de datum wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verzameling van uw gegevens. Voor de interne kandidaten zullen deze bewaard worden gedurende de tijd van aanwezigheid van de werknemer in het bedrijf.

Wij informeren u dat uw gegevens op een vertrouwelijke manier geïnformatiseerd en verwerkt worden. Veiligheids- en vertrouwelijkheids- garanties zijn er genomen om de persoonlijke gegevens die online gezet worden te beschermen. In zijn hoedanigheid van onderaannemer van de HESTIOM-groep, heeft het bedrijf BANKESS toegang tot uw persoonlijke gegevens wanneer dat noodzakelijk blijkt te zijn, met name in het kader van hun administratieve taken en de onderhoud van de carrièresite van het bedrijf en de tool voor het beheer van de sollicitaties. Maar ze kunnen niet de gegevens meedelen aan hun onderaannemers zonder de voorafgaande toestemming van het bedrijf. BANKESS kan verplicht zijn uw persoonlijke gegevens aan een gerechtelijke instantie te verstrekken, op verzoek van deze instantie.  

U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht om op legitieme gronden bezwaar te maken, alsmede van uw recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van de verwerkingsverantwoordelijke, Meneer Benoit ESPOULLIER, op het volgende adres : b.espoullier@aterno.com.U hebt ook het recht om de HESTIOM-groep te vragen om u al uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat toe te sturen.

In elk geval en indien nodig heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL, Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).